V priebehu roka 2019 sa naša spoločnosť stala nadnárodnou spoločnosťou a to fúziou s výrobcom technologických zariadení nášho portfólia a bola premenovaná na AQUARAMA SLOVAKIA s.r.o. Lučenec.
Týmto sa zaradila do holdingovej skupiny AQUARAMA  pôsobiacej dnes už v 52 štátoch sveta, ako 4. najväčší výrobca na svete v oblasti samoobslužných technológií na umývanie automobilov a zároveň 1. najväčší výrobca v materskej krajine v Taliansku. Slovenská filiálka je vlajkovou loďou materskej spoločnosti v zahraničí.
AQUARAMA už 20 rokov dominuje vo výrobnej sfére vysokotlakových samooblužných zariadení na čistenie motorových vozidiel rôznych typov. Za posledné roky  sektor Self- service umývacích centier zaznamenal obrovský úspech v celej Európe a my disponujeme kompletnou škálou všetkých zariadení.
 AQUARAMA systematicky investuje do ďalšieho technologického rozvoja a modernizácie za účelom spĺňať  nároky trhu, zabezpečiť vysokú produktivitu zariadení s garanciou ich kvality, spoľahlivosti, trvácnosti použitím stále nových a pokročilých materiálov a programovateľných systémov riadenia, kontroly a chodu všetkých zariadení on line, AQUA CONTROL , nezanedbávajúc pri tom aj estetickú stránku moderným dynamickým dizajnom, ktorý je na vyše elegantný a univerzálny. Výrobné haly sú vybavené najnovšími avantgardnými strojnými zariadeniami na celkovej ploche 25 000 m2 vrátane skladovacích priestorov, expedície a administratívy.
Neodmysliteľnou časťou je ľudský faktor. AQUARAMA dnes zamestnáva cca 100 členný zamestnanecký team pozostávajúci z kvalifikovaných odborníkov vrátane architektov, technológov, programátorov, analytikov, ktorí sú oporou pre všetkých našich klientov nie len po technickej stránke, ale aj pri vyhľadávaní príležitostí na trhu, analýzy pozemkov, architektonických riešení  a účtovného a daňového poradenstva.
Vďaka všetkým týmto kvalitám a neustálemu rozvoju sme sa stali  zmluvným partnerom spoločností pôsobiacich v oblasti pohonných hmôt, práve na dodávku produktov z nášho portfólia ako sú holdingy TOTAL, TOTAL ERG, LOTOS OIL, MOL GROUP,AVIA, APPLEGREEN,CAMPUS OIL, ENI, Slovnaft, Dalioil a pod.