Spoločnosť Aquarama je moderná a dynamická spoločnosť. Zamestnáva profesionálny 60 členný team vysokej technickej odbornosti so značnými skúsenosťami.
Je nositeľom certifikácie manažérstva kvality(QMS) pre fázu návrhu, výroby a predaja v súlade s DIN EN ISO 9001:2008.
Tieto kvality v kombinácii s použitím vybraných materiálov, neustálou aktualizáciou štandardných výrobných technológií a nadčasovým dizajnom ponúka vysoký štandard ponúkaných produktov.
Team inžinierov a architektov je schopný vyvinúť celý rad riešení založených na individuálnych potrebách zákazníka.
Základom je odborné poradenstvo  vrátane analýzy uskutočniteľnosti projektu, marketingovej štúdie oblasti pripravovaného investičného zámeru, návrhu dizajnu, realizácie inštalácie autorizovanými technikmi.
Okrem domovskej krajiny, Talianska, 35% celkových tržieb tvorí export. Aquarama je  zastúpená v 25 štátoch Európy a tiež v severnej Afrike.