Stargate S111

Gantry Car Wash

Advanced technology for a lasting success and reliability

Download brochure in PDF

Konštrukcia

 • Žiarovo pozinkovaná oceľová konštrukcia, ošetrená povrchovým náterom
 • Kapotáž zariadenia z ABS plastu *
 • Priamy pohon portálu pomocou frekvenčného meniča
 • Vysoko odolný spojovací materiál (nity)
 • Nerezové skrutkové spoje

Vertikálne kefy

 • Žiarovo pozinkovaná oceľová priečna vodiaca koľajnica
 • Elektronické ovládanie pohybu pomocou frekvenčného meniča
 • Dvojité prekrytie vertikálnych kief na prednej a zadnej časti vozidla
 • Dve polohy naklonenia bočných kief a ich blokovanie
 • Elektronické riadenie prítlaku kefy

Horizontálna kefa

 • Zdvih kefy pomocou frekvenčného meniča ktorý zabezpečuje variabilitu rýchlosti zdvihu
 • Elektronické riadenie prítlaku
 • Vodiace lišty z nerezovej ocele

Nerezový výklopný rám

 • Automatický pohon
 • Horizontálna nerezová lišta kopírujúca profil vozidla pre dávkovanie vosku. Trojpolohový náklon s horizontálnymi vysokotlakovými tryskami *
 • Elektrický zdvih pomocou frekvenčného meniča
 • Nerezové vodiace koľajnice
 • Konzola pre pevný bočný vysokotlak *

Sušenie

 • Nerezová dýza strešného sušiča kopírujúca kontúry vozidla s bočnými výstupmi pre dokonalejšie sušenie okien a bočných častí vozidla
 • Trojpolohové náklánanie nerezovej sušiacej dýzy
 • Elektrický zdvih sušiacej dýzy (rýchlosť zdvihu riadená frekvenčným meničom)
 • Vodiace lišty z nerezovej ocele
 • Bočné sušenie s dvomi ventilátormi

Štandardné vybavenie

 • Hydraulický systém ovládania s príslušnými solenoidovými ventilmi a rozvodmi
 • Dávkovacie čerpadlo šampónu
 • Dávkovacie čerpadlo vosku
 • Napájanie médii (voda, vzduch, elektrina) káblovou vlečkou s jednobodovým uchytením na stenu
 • Kontrolný ovládací panel s displejom a numerickou klávesnicou v nástennej skrinke
 • Programové vybavenie prednastavené pre tvorbu vlastných umývacích programov

* Optional